Offentlig eller privat børnetandpleje

I dag kan man selv vælge, om ens børn skal have offentlig tandpleje eller tandpleje i privat praksis.

Hvis man vælger at få behandlet sine børn i et andet regi, end det kommunen stiller til rådighed, skal man dog være opmærksom på, at man selv skal betale 35 % af udgiften, hvor kommunen dækker de resterende 65 %.

Hvis en af forældrene er medlem af Sygeforsikringen Danmark, ydes tilskud. Når barnet er mellem 16 og 18 år se nedenfor.

Flere af vores mindre omegnskommuner har ikke selvstændige børnetandplejeklinikker og har i stedet valgt at lave behandlingsaftaler med privatpraktiserende tandlæger.

Her har forældrene ret til selv at vælge deres børns tandlæge, og behandlingen er gratis. Kommuner uden kommunale børnetandplejeklinikker kaldes for praksiskommuner.

Ring til Anette på 59 43 43 11 og forhør dig om ordningerne – og få råd og vejledning.