Søren Digebjerg

Tandlæge
Søren er uddannet i 1986. Har arbejdet i London, Sydengland og Bruxelles.
Ansat siden 1995 hos Digebjerg.